Exportní balení

EXPORTNÍ BALENÍ

Dlouholeté zkušenosti v oblasti balicích materiálů a obalových řešení umožňují společnosti TART nabídnout zákazníkovi komplexní službu i v tak náročné oblasti, jakou je exportní a zámořské balení.

Díky flexibilnímu projektovému řízení a individuálnímu přístupu k požadavkům zákazníků jsme schopni komplexně řešit problematiku balení a následnou přepravu i v těch nejnáročnějších podmínkách. Námi navržené a vyrobené obaly chrání produkt proti nepříznivým vlivům, jako jsou nárazy, neopatrná manipulace, klimatické podmínky, koroze, prach apod., a to nejen během přepravy, ale i při dlouhodobějším skladování.

Exportní balení TART

Katalog DIVIZE EXPORTNÍHO BALENÍ ke stažení.

Proces tvorby exportního balení

Vzhledem k tomu, že téměř každý projekt je unikátní, je nezbytné přistupovat ke každé zakázce individuálně. V procesu exportního balení musí být zohledněna veškerá specifika baleného produktu, způsob manipulace a dopravy, cílová destinace, legislativní požadavky i další konkrétní požadavky zákazníka. Vzhledem k vysoké  hodnotě balených produktů a celkové náročnosti exportního balení se  celý proces se skládá z několika na sebe navazujících kroků:

  1. Počáteční analýza, během které jsou zaznamenány a analyzovány veškeré požadavky zákazníka, zjištěny podstatné parametry přepravovaného produktu (rozměr, hmotnost, citlivost na manipulaci a na vlivy okolního prostředí atd.) a zohledněna případná rizika. Do analýzy je také potřeba zahrnout informace o přepravním řetězci, délce a způsobu skladování v cílové destinaci, případném vícenásobném použití obalu apod.
  2. BaleníNa základě údajů z počáteční analýzy je vypracován projekt, který zahrnuje přesný návrh obalu a popis procesu balení a přepravy.
  3. Dle vypracovaného projektu jsou vyrobeny jednotlivé součásti obalu většinou z různých obalových materiálů.
  4. Přesně podle vypracovaného postupu je pak produkt profesionálně zabalen tak, aby byl chráněn proti veškerým negativním vlivům okolí a mechanickému poškození během přepravy i skladování.
  5. Zabalený produkt je naložen a transportován na místo určení. Tento krok je realizován ve spolupráci s prověřenými logistickými partnery.
  6. Samozřejmostí jsou poskytované záruky a garance.

Celý proces probíhá v souladu s normami a předpisy platnými pro balení a přepravu (ČSN, HPE, IATA, ISPM 15 atd.).

Společnost TART je schopna zajistit kompletně celý proces exportního/zámořského balení nebo i jen vybrané kroky.

 

 

  • Vinohradská 366/91, 618 00 Brno
  • tel.: +420 548 210 500
  • e-mail: info.cz@tart.eu

Copyright © 2014 TART, všechna práva vyhrazena  |  Zásady používání cookies  |  Nastavení cookies  |  Zásady ochrany osobních údajů

Kurzor.net